lørdag 1. januar 2011

Selvinnsikt

A: Hva gjør du, mamma?
Mamma: Jeg prøver å rydde litt, A, for det er så rotete hos oss.
A: Å. Har dere rota?!

Skrevet 25. april 2010

Ingen kommentarer: