torsdag 10. januar 2013

youtube/jutyjub

1.klassingen får søke på youtube på I-padden av og til. Ser dere hva hun har forsøkt å finne her: mælideponi.jutyjub?

Ingen kommentarer: